Uniunea Europeană a inclus în tratatele sale încă din 1957 (Tratatul de la Roma), dispoziţii care să asigure remuneraţia egală pentru muncă egală pentru femei şi bărbaţi (art. 154 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene – TFUE), inclusiv egalitatea de şanse şi de tratament (art. 153 TFUE), sprijinirea acţiunilor pentru capacitarea femeilor (art. 157 TFUE), combaterea tuturor formelor de discriminare…

The post Versatilitatea principiului egalității în drepturi dintre femei și bărbați appeared first on Universul Juridic.