Nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 10/2001 unui imobil, fostă proprietate a unei persoane fizice de naționalitate și cetăţenie germană, imobil preluat ca fond industrial, în baza Legii nr. 182/1946, de către Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice, înființată în respectarea prevederilor Convenţiei de armistiţiu intervenită la data de 12 septembrie 1944 între Guvernul Român, pe de o parte, şi Guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii şi, mai apoi, predat statului sovietic în temeiul Decretului lege nr. 182/1946 privitor la predarea activelor germane, trecute în proprietatea Uniunii Republicilor Sovietice în baza hotărârilor Convenţiei de la Potsdam, iar, ulterior, intrat în proprietatea Statului Român prin cumpărare de la statul sovietic.

(I.C.C.J., secţia civilă, decizia nr. 7428 din 5 decembrie 2012)

The post <span style=’background-color: red; color: white;’> JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ </span>Imobil preluat de statul sovietic ca activ german cu titlu de despăgubire de război în baza hotărârilor Convenţiei de la Potsdam și intrat ulterior în patrimoniul Statului Român, în baza unui titlu valabil, prin cumpărare. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 appeared first on Universul Juridic.