Istoricul Baroului Hunedoara

Potrivit documentelor existente în arhiva Baroului Hunedoara, acesta funcţionează din luna ianuarie a anului 1896, fiind înregistraţi cu activitate profesională un număr de 4 avocaţi. Referirile la aceştia s-au făcut pe baza extraselor autentice din Registrul advocaţilor primite de la Baroul Arad.

Ulterior, pe parcursul timpului, până în anul 1929 , în Registrele Baroului Hunedoara sunt evidenţiaţi un număr de 80 avocaţi stagiari şi un număr de 111 avocaţi definitivi.

La 1931 a fost adoptată Legea de organizare a corpului avocaţilor din România iar prin Legea nr.3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor, s-au înfiinţat Colegiile de avocaţi din România care funcţionau pe judeţe, cu sediul în capitala judeţului, având ca for tutelar Uniunea Colegiilor de Avocaţi din România.

Prin Decretul nr.281 din 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în Republica Populară Română, Colegiile de avocaţi erau constituite pe regiuni al căror sediu se afla în localităţile de reşedinţă ale Tribunalelor Regionale, iar Colegiului de avocaţi Hunedoara i-au fost arondate Birourile colective de asistenţă juridică Deva, Sebeş, Petroşani, Orăştie, Ilia, Hunedoara, Brad, Haţeg, Alba Iulia până în februarie 1968, iar din luna martie 1968 Colegiul de Avocaţi Hunedoara mai avea în subordine Birourile colective de asistenţă juridică din Hunedoara, Deva şi Petroşani.

Prin Decretul Lege nr. 90 din 28 februarie 1990, Barourile s-au constituit pe judeţ, având sediul în oraşul reşedinţă al judeţului, respectiv Deva iar forul tutelar era Uniunea Avocaţilor din România.

În 1995 a apărut Legea nr.51 care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de avocat în care se precizează că profesia de avocat este liberă şi independentă şi se exercită numai de membrii barourilor care-şi pot exercita profesia, la alegere, în cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile profesionale.

La data de 30 aprilie 2008, în Baroul Hunedoara figurează înregistraţi, cu drept de exercitare a profesiei, un număr de 403 avocaţi, din care 334 avocaţi definitivi şi 69 avocaţi stagiari. Din totalul de 403 avocaţi , 308 avocaţi sunt de sex feminin şi 195 de sex masculin.

În prezent, în Baroul Hunedoara predomină avocaţii tineri.

Conducerea baroului se ocupă în prezent, ca şi anterior, de pregătirea profesională a avocaţilor stagiari iar o parte din avocaţii definitivi s-au înscris la Cursurile de Pregătire Profesională Continuă a Avocaţilor conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.226 din 22 septembrie 2007.