Comisia de Cenzori

Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere a Baroului Hunedoara a hotărât alegerea următorilor avocaţi ca membri ai Comisiei de cenzori:
  • Avocat Sorin Nicolae TREPTEȘ – Președinte
  • Avocat Lucian Marcel JORZA
  • Avocat Liliana Dorina NEAMȚU

Membru supelant al Comisiei de cenzori:

  • Avocat Camelia Marinela DOBRA