Comisia de Cenzori

Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere a baroului a hotărât alegerea următorilor avocaţi ca membri ai Comisiei de cenzori:
  • Av. Ruxandra Elena INDRIEȘ
  • Av. Claudia Daniela SAVIN
  • Av. Mirela ȚINEA