Comisia de Cenzori

Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere a baroului a hotărât alegerea următorilor avocaţi ca membri ai Comisiei de cenzori:
  • Av. Ioana Ramona ȘERDEAN
  • Av. Sorin Nicolae TREPTEȘ
  • Av. Lucian Marcel JORZA

Membrii supelanti ai Comisiei de cenzori:

  • Ștefan Vasile NIȚOI CORBUȚ
  • Anca Nadina MARINESCU
  • Ruxandra INDRIEȘ