BAROUL HUNEDOARA

Profesia de avocat este este liberă şi independentă si se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R). Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise, Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora fiind considerate, conform legii, nule de drept.

2303, 2023

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind aplicarea dispozițiilor art. 16 Cod procedură penală referitoare la cauzele care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în cadrul procedurii de cameră preliminară

23 martie 2023|0 Comments

După intrarea în vigoare a Codului de procedură penală (C. pr. pen.), la 1 februarie 2014, în cadrul proceselor penale aflate în procedura camerei preliminare au fost invocate pe lângă legalitatea sesizării instanței și verificarea [...]

2303, 2023

Aplicabilitatea consimţământului persoanei vătămate în cazul „luptelor” mutualmente acceptate, soldate cu vătămarea integrităţii fizice

23 martie 2023|0 Comments

Pornind de la dispozițiile art. 22 Cod penal, autorul realizează un studiu cu privire la aplicabilitatea consimţământului persoanei vătămate în cazul „luptelor” mutualmente acceptate, soldate cu vătămarea integrităţii fizice, ocazie cu care subliniază faptul că [...]

2303, 2023

Buna-credință în raporturile dintre fisc și contribuabil, o vorbă goală sau o obligație imperativă, a cărei nerespectare trebuie sancționată cu anularea actelor de impunere?

23 martie 2023|0 Comments

Analiza dispozițiilor art. 12 C. pr. fisc., cu denumirea marginală „buna-credință”, relevă că, spre deosebire de art. 12 C. pr. fisc. anterior și de prevederile art. 14 C. civ., princi­piul bunei-credințe este mai bine conturat [...]

ANUNTURI IMPORTANTE