Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău, secţia I civilă sub nr. x/2018 la data de 19.04.2018, reclamanţii A., prin reprezentant legal B. şi C., prin reprezentant legal, D., au solicitat, în contradictoriu cu pârâta E. S.A., obligarea acesteia la repararea integrală a prejudiciului material şi moral ce le-a fost cauzat prin vătămarea corporală gravă suferită în cadrul accidentului rutier provocat de intervenientul forţat F. la data de 29.06.2017, respectiv: 1.000.000 euro daune morale şi 349.500 USD daune materiale; prestaţii periodice de 1.800 ron lunar cu titlu de cheltuieli cu asistentul personal, începând cu data de 29.06.2017 şi pe toată perioada încadrării în grad de handicap, pentru reclamantul minor A.; 9.600 euro daune morale şi 500 euro daune materiale, pentru reclamantul minor C.; diferenţa rezultată din cumularea dobânzilor legale la sumele indicate la punctele 1-3, din momentul producerii evenimentului asigurat (29.06.2017) şi până la momentul plăţii efective (daune interese moratorii); cheltuieli de judecată (onorariu apărător ales) în cuantum de 7.000 ron.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 935 din 21 aprilie 2021)

The post Termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează. Recurs respins ca tardiv formulat appeared first on Universul Juridic.