Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la 26 ianuarie 2018, A., prin reprezentant legal B. a solicitat, în contradictoriu cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timişoara prin Primar, obligarea pârâtei la plata sumei de 500.000 euro, echivalent în RON la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu de daune morale, inclusiv dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii şi până la achitarea efectivă, precum şi la suportarea tuturor cheltuielilor aferente viitoarelor intervenţii chirurgicale, de orice natură, pe care reclamanta le va suferi şi care vor avea legătură cu accidentul suferit, inclusiv cheltuieli ocazionate de eventuale proteze cranioplastice necesare.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, art. 1349, art. 1357, art. 1358, art. 1376, art. 1377, art. 1381, art. 1385, art. 1386, art. 1391 C. civ.

Prin cererea de modificare a acţiunii din 23 aprilie 2018, reclamanta a chemat în judecată, în calitate de pârât, şi pe Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara, solicitând ca la obligarea sumelor solicitate să fie obligaţi, în solidar, ambii pârâţi.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 856 din 13 aprilie 2022)

The post Susţineri privind decizia atacată ca fiind nelegală şi netemeinică deoarece se întemeiază pe o interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale aplicabile. Respingerea cererii appeared first on Universul Juridic.