Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa, la data de 02.03.2015, reclamanta S.C. A. SA-societate în insolvenţă, prin administrator special B. şi administrator judiciar F., a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, anularea Deciziei nr. 247/25.08.2014 privind suspendarea soluţionării contestaţiei formulate împotriva Deciziei de impunere nr. x/24.04.2011 şi obligarea pârâtei la reluarea procedurii administrative şi soluţionarea în fond a contestaţiei.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 249 din 29 ianuarie 2018)

The post Suspendarea soluţionării contestaţiei administrativ fiscale. Soluţionarea sesizării penale formulate de către organul de inspecţie fiscală appeared first on Universul Juridic.