Prezentul studiu surprinde câteva dintre regulile principale ale derulării raporturilor juridice de comerț în context internațional, pornind de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) , respectiv cele ale Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Bruxelles I bis). Pornind de la acest corp de norme europene, autorul își îndreaptă atenția asupra unor aspecte care țin de legea aplicabilă în cazul răspunderii pentru produsele defectuoase, ocazie cu care identifică unele dintre soluțiile de practică judiciară pronunțate în acest sens în state precum Franța sau Anglia.

The post Soluționarea conflictelor de legi din acțiunile în răspundere pentru produse defectuoase appeared first on Universul Juridic.