Prin cererea înregistrată la Tribunalul Timiş sub nr. x/2020, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul B., a formulat o cerere prin care a solicitat recunoaşterea hotărârii de divorţ emisă la data de 10.03.1994 de către Instanţa pentru probleme de familie din Sydney, Australia, în dosarul nr. x 6780/93, pentru a produce efecte pe teritoriul României.

Cererea a fost întemeiată în drept pe art. 1095 şi următoarele C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 442 din 1 martie 2022)

The post Solicitare privind recunoaşterea pe teritoriul României a efectelor hotărârii de divorţ pronunţată între sora defunctă a recurentei-reclamante şi pârâtul-intimat. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat appeared first on Universul Juridic.