Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 01.09.2016 reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu, anularea în tot a Deciziei Comitetului Director al AFM din 17.05.2016 şi a actelor subsecvente, suspendarea aplicării măsurilor dispuse prin decizia atacată şi constatarea tardivităţii dispunerii măsurii cu privire la rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă.

Prin cererea reconvenţională formulată, pârâta AFM a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de 2.393.232,06 RON, reprezentând daune interese în cuantum egal cu valoarea decontată aferentă cererilor de tragere nr. x şi a sumei de 303.991,25 RON reprezentând dobândă legală aferentă sumei de recuperat.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1476 din 11 martie 2022)

The post Solicitare privind anularea în tot a deciziei şi a actelor subsecvente, suspendarea aplicării măsurilor dispuse prin decizia atacată şi constatarea tardivităţii dispunerii măsurii cu privire la rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă appeared first on Universul Juridic.