Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, la data de 20 octombrie 2020, sub nr. x/2020, reclamanţii A., B., C., D., E., F. şi G. – prin H. au chemat în judecată pe pârâtele Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Sânpetru – prin Primar şi Primarul Comunei Sânpetru, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să acorde reclamanţilor despăgubiri reprezentând stimulentul de risc în cuantum de 5.000 RON brut, echivalentul a 2.500 RON lunar pentru perioada stării de urgenţă 16.03.2020 – 15.05.2020, sume actualizate la data plăţii; plus dobânda legală penalizatoare.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1950 din 30 septembrie 2021)

The post Solicitare în vederea obligării pârâților la acordarea către reclamanţi a despăgubirilor reprezentând stimulentul de risc plus dobânda legală penalizatoare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei appeared first on Universul Juridic.