Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 11.11.2019, sub nr. x/2019, reclamanţii A., B., C., D., D. – IN – E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH. şi II. au chemat în judecată în calitate de pârât Colegiul Psihologilor din România, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea în parte a Hotărârii nr. 1/11.01.2019 emise de Colegiul Psihologilor din România privind aprobarea normelor referitoare la competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 173/05.03.2019, cu privire la următoarele articole:

– art. 6 lit. a), b), c), d), g), h), 1, Art. 8 din Anexa 1

– art. 1 alin. (2), (4) şi 5, art. 2 alin. (2) lit. c), h), art. 7, art. 9, art. 11, art. 18, art. 26, art. 27 din Anexa 2

– art. 4 alin. (1) lit. a), c) şi d) şi alin. (4), art. 5 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b), Art. 8, Art. 11 alin. (1) lit. c) din Anexa 3.

Din dosarul cu nr. x/2019 s-au disjuns cererile formulate de unii dintre reclamanţi, formându-se alte 8 dosare, printre care şi dosarul nr. x/2020 având ca obiect cererea reclamantelor A., D., G. şi T..

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 436 din 27 ianuarie 2022)

The post Solicitare în vederea dispunerii anulării, în parte, a hotărârii emise de Colegiul Psihologilor din România privind aprobarea normelor referitoare la competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. Respingerea acțiunii reclamantelor ca fiind neîntemeiată appeared first on Universul Juridic.