Prin Sentinţa penală nr. 35 din data de 8 martie 2019 pronunţată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. x/2015, a fost admisă solicitarea procurorului Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind completarea încadrării juridice pentru ambii inculpaţi, cu prevederile referitoare la consecinţele deosebit de grave în ce priveşte infracţiunile de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos material necuvenit.

A fost respinsă solicitarea formulată de inculpata A. de înlăturare a prevederilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 din încadrarea juridică a faptei de abuz în serviciu, ca nefondată.

A fost condamnat inculpatul B., la o pedeapsă principală de 3 (trei) ani închisoare şi 10 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie publică, pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, în formă continuată, prev. de art. 2531 alin. (1) C. pen. vechi, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. vechi şi art. 5 C. pen. nou.

S-a constatat că această infracţiune este concurentă cu cea pentru care inculpatul a mai fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 1043 din 20 noiembrie 2013 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, definitivă prin Decizia penală nr. 508/A din 2 aprilie 2015 a Tribunalului Bucureşti, secţia I Penală.

Conform art. 36 alin. (1) coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. vechi a fost contopită pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B. prin Sentinţa penală nr. 1043 din 20 noiembrie 2013 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, definitivă prin Decizia penală nr. 508/A din 2 aprilie 2015 a Tribunalului Bucureşti, secţia I Penală cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă şi aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare, la care s-a aplicat şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie publică, pe durata maximă prevăzută de vechiul C. pen., respectiv 10 ani.

În concluzie, inculpatului B. i s-a aplicat pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare şi 10 ani pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 63/RC din 18 februarie 2020)

The post Sisțineri privind condamnarea pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală. Dezincriminarea infracţiunii de conflict de interese. Respingerea recursului formulat de inculpat appeared first on Universul Juridic.