La data de 1 martie 2021, sub nr. x/2021, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a fost înregistrată cererea formulată de petentele A., B. şi C. privind strămutarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. x/2021 al Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Prin încheierea de şedinţă nr. 586 din data de 23 martie 2021, pronunţată în dosarul nr. x/2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a respins cererea privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. x/2021 al Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, formulată de petentele A., B. şi C..

La data de 29 martie 2021, petentele A., B. şi C. au depus cerere de îndreptare a erorii materiale strecurate în încheierea nr. 586 din data de 23 martie 2021, solicitând consemnarea tuturor detaliilor referitoare la părţile din dosar, repunerea cauzei pe rol şi citarea tuturor părţilor pentru a se lămuri, conform legii, cine sunt persoanele responsabile de abuzurile îndreptate asupra lor.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, prin încheierea de şedinţă din data de 20 aprilie 2021, pronunţată în dosarul nr. x/2021 a respins cererea de îndreptare eroare materială privind încheierea nr. 586 din data de 23 martie 2021 dată de aceeaşi instanţă, în dosarul nr. x/2021.

Prin cererea depusă la data de 19 mai 2021, petentele A., C. şi B. au solicitat clarificarea dispozitivului încheierii pronunţată în data de 20 aprilie 2021.

În drept, au invocat art. 442 şi art. 444 C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1102 din 18 mai 2022)

The post Revizuirea. Remediu procesual important pentru înlăturarea acelor situaţii excepţionale care au făcut ca o hotărâre să fie viciată chiar în substanţa sa appeared first on Universul Juridic.