Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la finalul exercițiului financiar de raportare nu depun situații financiare anuale, dar au obligația de a depune la unitățile teritoriale ale MF o declarație pe propria răspundere (declarație de inactivitate) care să cuprindă anumite informații (ex. denumire, adresă și telefon, CUI, număr de înregistrare la Registrul comerțului, capital social).

The post Reglementări contabile appeared first on Universul Juridic.