Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă în data de 28 iulie 2021, sub nr. x/2021, reclamanţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Finanţelor, în nume propriu, au solicitat, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, obligarea acesteia la plata sumei de 1.124.594 RON, reprezentând diferenţa dintre valoarea stabilită cu respectarea standardelor internaţionale de evaluare a imobilului, compus din teren intravilan, în suprafaţă de 885 mp şi construcţii demolate, în suprafaţă totală de 249 mp, situat în Piteşti, str. x, jud. Argeş şi valoarea de 1.415.000 RON, reprezentând preţul imobilului, stabilit prin raportul de evaluare nr. x din 16 iunie 2010, actualizat cu indicele de inflaţie de la data achitării titlurilor de plată, în ceea ce priveşte suma de 333.333,3 RON, iar în ceea ce priveşte diferenţa de 791.260,7 RON, de la data emiterii titlurilor de conversie şi până la data plăţii efective; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale calculate de la data achitării titlurilor de plată, în ceea ce priveşte suma de 333.333,3 RON şi până la data plăţii efective, iar în ceea ce priveşte diferenţa de 791.260,7 RON, de la data emiterii titlului de conversie şi până la data plăţii.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile C. civ. din 1864, privitoare la răspunderea civilă delictuală a comitentului pentru fapta prepusului.

Prin întâmpinare, pârâta A.N.R.P. a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată.

Odată cu întâmpinarea, pârâta a formulat cerere de chemare în garanţie a următoarelor persoane: A. S.A., B., C. şi D..

Chemata în garanţie B. a depus întâmpinare la cererea de chemare în garanţie, prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

Chemata în garanţie A. S.A. a depus întâmpinare la cererea de chemare în garanţie, prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

La termenul de judecată din data de 19 octombrie 2021, instanţa a admis în principiu cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta A.N.R.P. împotriva chemaţilor în garanţie A. S.A., B., C. şi D., dispunând disjungerea acesteia şi judecarea sa separată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 501 din 15 martie 2023)

The post Prescripţia dreptului la acţiune în rapararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea appeared first on Universul Juridic.