Dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, în cadrul contes­taţiei la executare nu se realizează analiza fondului raporturilor juridice dintre părţi sau a clauzelor contractului de comision încheiat între părţi, ci dacă prin actele de executare silită întocmite în procedura executării silite au fost respectate dispoziţiile titlului executoriu în conformitate cu dispoziţiile legale, care prevăd că dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le‑ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într‑o cale de atac ce i‑a fost deschisă…

The post Penalități de întârziere. Calculul acestora de către executorul judecătoresc în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească appeared first on Universul Juridic.