Răspunderea civilă delictuală în România urmăreşte în primul rând repararea unui prejudiciu produs ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, dar are în acelaşi timp și scopul de a determina în conştiinţa destinatarilor legii o conduită corectă şi responsabilă.

The post Pavel, Mărgărit și Asociații: Răspunderea civilă delictuală în România appeared first on Universul Juridic.