Prin cererea înregistrată sub nr. x/2015 la 15 mai 2015, pe rolul Judecătoriei Iaşi, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună ieşirea din indiviziune şi partajarea masei succesorale rămase după defunctul C., decedat la 5 mai 2014, conform cotelor succesorale legale, iar ca efect al încetării ieşirii din indiviziune, să i se atribuie suprafaţa de 5666,5 mp., situată în jud. Iaşi, reprezentând 1/2 din suprafaţa de 11.333 mp., dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x/13.04.2005 la Notariatul de Stat Judeţean Iaşi, precum şi 1/2 din casa de locuit în suprafaţă totală de 94,48 mp., anexa gospodărească în suprafaţă de 88,7 mp. şi anexa gospodărească în suprafaţă de 20,86 mp., dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x/13.04.2005 la Notariatul de Stat Judeţean Iaşi, iar pârâtei, să-i fie atribuită suprafaţa de 8874,37 mp. teren situată în jud. Iaşi, dobândită de defunct prin decizia civilă nr. 610/03.07.2009 a Tribunalului Iaşi, îndreptată prin încheierea nr. 11/19.01.2010 şi obligarea acesteia la plata unei sulte compensatorii.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 906 din 20 aprilie 2022)

The post Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafaţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat appeared first on Universul Juridic.