Cercetarea de față surprinde două noțiuni mai puțin abordate de către teoreticienii dreptului, respectiv autoritatea şi puterea civilă, noțiuni cu privire la care studiul de față relevă câteva asemănări. Deși aceste noțiuni sunt specifice dreptului public, autorul evidențiază câteva exemple privind ideea de autoritate și în sfera dreptului privat, cum este, spre exemplu, autoritatea părintească, reglementată în cuprinsul art. 483 şi urm. din Codul Civil. Totodată, autorul procedează și la conturarea structurii logice a noţiunilor de autoritate şi putere, pentru ca la finalul studiului să concluzineze asupra faptului că Autoritatea are la bază inegalitatea dintre purtătorul autorităţii şi subiectul pentru care există autoritatea.

The post Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorităţii şi a puterii în dreptul privat appeared first on Universul Juridic.