Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Timişoara sub nr. x/2017, la data de 05 septembrie 2017, reclamanta Episcopia Romano-Catolica de Timisoara în contradictoriu cu pârâtele Comisia Speciala de Retrocedare a Bunurior Imobile şi Municipiul Timisoara prin Primar a solicitat instanţei de judecată anularea Deciziei nr. 7160/21.07.2017 drept nefondata, constatarea dreptului de proprietate al reclamantei, anterior naţionalizării, privitor la imobilul înscris iniţial in CF. nr. x Timişoara, situat in Timişoara, str. x si Piaţa Huniade nr. 2, dezmembrat ulterior pe cheltuiala reclamantei in vederea retrocedării a cel puţin a uneia dintre cele doua construcţii identificate in CF. x Timişoara, retrocedarea construcţiei situata pe str. x, clădire nefuncţională, goala si situata lângă Biserica Romano – Catolica Cetate.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 542 din 1 februarie 2022)

The post Nepronunţarea instanței cu privire la întreg probatoriul administrat şi neindicarea motivelor pentru care a înlăturat probele solicitate de către reclamantă, prin care acesta dorea să dovedească temeinicia acţiunii. Admiterea recursului appeared first on Universul Juridic.