Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă la 20 noiembrie 2018, sub nr. x/2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) şi Secretariatul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), obligarea acestora să soluţioneze dosarul constituit în baza Legii nr. 10/2001, precum şi acordarea daunelor morale şi materiale.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 807 din 7 aprilie 2022)

The post Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România appeared first on Universul Juridic.