Drepturile de autor se pot exercita de către autor în orice moment, dar modul și durata în care acestea pot fi exercitate și exploatate sunt limitate prin norme și reglementări aplicate în cadrul legislațiilor naționale analizate…

The post Limitele exercitării drepturilor de autor asupra creației muzicale în sistemul juridic francez, sistemul juridic anglo-saxon și sistemul juridic American appeared first on Universul Juridic.