Articolul analizează aspectele de ordin substanțial relevante pentru punerea în practică a dispozițiilor art. 1.420 C. civ. Accentul este pus pe aplicarea, la evenimentul de tip condiție-termen, a unor dispoziții prevăzute de Codul civil în materie de termen.

The post Între condiție și termen: art. 1.420 C. civ. appeared first on Universul Juridic.