Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la 28 noiembrie 2019 pe rolul Tribunalului Gorj, secţia I civilă, sub nr. x/2019, reclamantul A. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună obligarea pârâtei B. la restituirea sumei de 435.000 RON, constând în preţul de 80% achitat ulterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 (la data de 20 martie 2015) şi dobânda de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de 21 martie 2015 şi până la restituirea efectivă a creanţei de 435.000 RON, restituirea sumei de 10.232 RON, cu titlu de impozit pe venit şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru în sumă de 10.614 RON, onorariul avocaţial în cuantum de 45.097 RON + 19% T.V.A. şi cheltuielile de deplasare şi cazare pentru fiecare termen de judecată, potrivit înscrisurilor justificative,

Prin întâmpinarea depusă la 19 decembrie 2019, pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii întemeiată pe lipsa îndeplinirii condiţiei subsidiarităţii acţiunii în îmbogăţire fără justă-cauză şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru sumele de bani plătite în perioada 2013 – 2016. Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1328 din 10 iunie 2021)

The post Îmbogățirea fără justă cauză. Executarea unei prestaţii fără a exista un titlu juridic valid de natură legală, convenţională sau judiciară appeared first on Universul Juridic.