Curtea observă că hotărârile interne din prezentele cereri obligau diferite autorităţi publice să plătească reclamanţilor diferite sume de bani sau le obligau să întreprindă alte acţiuni specifice. Prin urmare, Curtea consideră că deciziile în litigiu constituie „bunuri” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1.

The post Hotărârea CEDO din 30 martie 2023 în Cauza S. şi alţii împotriva României (Cererea nr. 36.127/19 şi alte 7 cereri) appeared first on Universul Juridic.