Prezentul articol face parte dintr-un studiu mai amplu privind dreptul la libertate și la siguranță protejat de art. 5 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”)…

The post Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Partea a II-a – articolul 5 § 1 lit. c), d), e) și f) appeared first on Universul Juridic.