Pornind de la dispozițiile art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 care reglementează distribuirea bunurilor debitorului în contul creanţelor pe care creditorii acestuia le deţin împotriva sa, autorul analizează care sunt condițiile de legalitate pentru a putea fi parcursă această procedură, pe de o parte, precum și care sunt particularitățile distribuirii bunurilor către creditori în contul creanţei în procedura insolvenţei. Din această perspectivă, autorul surprinde și importanța pe care o are momentul în care poate avea loc încheierea contractului de dare în plată și valabilitatea votului creditorului în adunarea creditorilor.

The post Distribuția bunurilor către creditori în contul creanţei în procedura insolvenţei appeared first on Universul Juridic.