Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov, secţia I civilă, sub nr. x/2019, la data de 10 iulie 2019, reclamanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov a chemat în judecată pe pârâtul A., în calitate de fost administrator al S.C. B. S.R.L., solicitând să se constate existenţa prejudiciului în cuantum de 4.642.670 RON, format din 2.818.533 RON debit şi din 1.824.137 RON accesorii, la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, calculate de la data săvârşirii faptei ilicite şi până la data plăţii efective a prejudiciului, şi instituirea în sarcina pârâtului a obligaţiei de plată a sumelor indicate.

Pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat, pe cale de excepţie, conexitatea prezentei cauze la dosarul nr. x/2017, care a avut ca obiect atragerea răspunderii aceluiaşi pârât pentru intrarea în insolvenţă a S.C. B. S.R.L., în temeiul Legii nr. 85/2014 actualizată, precum şi inadmisibilitatea primului petit al cererii de chemare în judecată, iar pe fond a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1011 din 12 mai 2021)

The post Demersuri şi proceduri legale urmate de către organul fiscal pentru recuperarea prejudiciului. Antrenarea răspunderii juridice a administratorului statutar şi/sau a societăţii debitoare appeared first on Universul Juridic.