Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu sub nr. x/2017, la data de 30 martie 2017, reclamanţii A. şi B. au chemat în judecată pe pârâtul A., solicitând instanţei să dispună, în baza art. 2261 C. civ., înlocuirea întreţinerii prin rentă, privind obligaţiile stabilite în sarcina reclamanţilor conform contractului de întreţinere autentificat sub nr. x/17.02.2012 de BNP C. şi a contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr. x/19.06.2009 la BNP D., la o valoare de 300 RON, reprezentând echivalentul prestaţiei de întreţinere, cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1407 din 17 iunie 2021)

The post Decesul debitorului. Transformarea obligaţiei contractuale de a face (prestarea întreţinerii în natură) într-o obligaţie de a da (plata unei sume de bani) appeared first on Universul Juridic.