1. Circumstanţele cauzei

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. x/2014, reclamanta A. a solicitat anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1401 din 28.01.2014, iar la termenul din data de 07.10.2014 a precizat că înţelege să conteste şi decizia nr. 3619 din 09.04.2014.

Prin sentinţa nr. 2340/CA/02.12.2014, Tribunalul Iaşi a respins excepţia inadmisibilităţii, a lipsei calităţii procesuale pasive şi a prematurităţii, invocate de pârâta Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, a admis acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Iaşi şi Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi a dispus anularea deciziei nr. 3619 din 17.02.2014 şi a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1401 din 28.01.2014.

2. Hotărârea curţii de apel

Prin decizia nr. 1010 din data de 29 septembrie 2015 Curtea de Apel Iaşi, secţia contencios administrativ şi fiscal a respins recursurile declarate de recurenţii Consiliul Judeţean Iaşi – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iaşi şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap împotriva sentinţei nr. 2340/CA/2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi şi a obligat recurenţii în solidar la plata către intimata A. a sumei de 700 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 331 din 1 februarie 2018)

The post Critici privind nerespectarea dreptului la apărare, admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Recurs respins ca inadmisibil appeared first on Universul Juridic.