Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la data de 07.03.2018 cu nr. x/2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, B., Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, DGASPC Sector 6, Consiliul Local al Sectorului 6 şi Ministerul Educaţiei Naţionale, să se constate că a fost victima unei fapte de discriminare, prin neluarea măsurilor reprezentând adaptări rezonabile faţă de dizabilitatea sa, precum şi obligarea pârâţilor la plata sumelor de 56.806 euro, la cursul BNR din ziua plăţii efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând taxele de şcolarizare pentru perioada 2015-2019 şi 20.000 euro, cu titlu de daune morale.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 875 din 14 aprilie 2021)

The post Critici privind încălcarea dreptului la apărare al recurentului şi nesocotirea principiului contradictorialităţii. Casare cu trimitere spre rejudecare a cauzei appeared first on Universul Juridic.