Prin acţiunea înregistrată la data de 23 iulie 2013 pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu:

– în principal, să se constate nulitatea: (i) Raportului de Inspecţie Fiscală x/11.10.2012 pentru soluţionarea decontului cu suma negativă de taxa pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare încheiat pentru A.; (ii) Deciziei de impunere 12876/11.10.2012 pentru soluţionarea la persoane fizice a deconturilor cu suma negativă de taxa pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare, (iii) Deciziei nr. 270/15.01.2013 privind soluţionarea contestaţiei formulate de A.;

– în subsidiar, să se dispună anularea actelor administrativ – fiscale atacate, cu consecinţa înlăturării obligaţiei de plată a sumelor indicate în cuprinsul acestor acte, suma reprezentând plata: taxei pe valoarea adăugată: 1.471.568 RON; majorări/dobânzi TVA: 487.585 RON; penalităţi TVA: 189.972 RON.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 560 din 14 februarie 2018)

The post Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA appeared first on Universul Juridic.