Prin Sentinţa penală nr. 1240 din 10 aprilie 2019, pronunţată de Judecătoria Timişoara, secţia penală, în baza art. 396 alin. (1), (2) din C. proc. pen. rap. la art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, a fost condamnat inculpatul A., la o pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată (varianta asimilată), comisă de două sau mai multe persoane împreună (fapta din data de 08.07.2016 – Rechizitoriu nr. x/P/2016).

În temeiul art. 67 alin. (1) din C. pen., precum şi în baza art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen., a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi) n din C. pen. (constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a comunica cu inculpatul B., pe orice cale, directă sau indirectă) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din C. pen., precum şi din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până când pedeapsa principală va fi executată.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 91/RC din 6 martie 2020)

The post Criticarea hotărârii recurate din perspectiva faptului că nu s-au reţinut dispoziţiile privitoare la situaţiile care pot constitui circumstanţe atenuante judiciare. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat appeared first on Universul Juridic.