Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. x/2016, la data de 15.06.2017, reclamantul Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, reprezentat prin preşedinte A. a formulat în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Bucureşti, în temeiul prevederilor art. 194 şi urm. C. proc. civ., acţiune în regres, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea Primăriei Municipiului Bucureşti la plata sumei totale de 936.561,72 RON, reprezentând executarea lucrărilor de refacere a infrastructurii drumului judeţean 301A Glina, în data de 30.10.2014, pe porţiunea afectată de canalizarea efectuată de Primăria Municipiului Bucureşti, pentru aducerea la un nivel de viabilitate conform cu clasa de trafic în care este încadrat.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1156 din 25 mai 2021)

The post Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Vinovăţia şi existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu appeared first on Universul Juridic.