Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Craiova, secţia contencios administrativ şi fiscal, sub nr. x/2017, la data de 20.04.2017, reclamanta Asociaţia A., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, a formulat contestaţie împotriva Notei de Constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare cu nr. 6384/05.09.2016, emisă de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia şi împotriva măsurilor dispuse prin titlul de creanţă, prin care s-a constatat o cheltuială totală neeligibilă în valoare de 140.160,48 RON şi împotriva Deciziei nr. 7489/21.10.2016, prin care s-a respins contestaţia formulată împotriva notei de constatare, ca fiind neîntemeiată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 498 din 9 februarie 2018)

The post Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ şi fiscal în litigiile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene appeared first on Universul Juridic.