Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Arad la data de 06.12.2021, contestatoarea Curtea de Apel Oradea a chemat în judecată intimaţii A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O. P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ., KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU., VV., WW., XX., YY., ZZ., AAA., BBB., CCC., solicitând suspendarea executării silite pornite de DDD. DDD. în dosarul execuţional nr. x/2021 până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite aflată pe rolul Judecătoriei Arad.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 719 alin. (7) din C. proc. civ.

Prin încheierea nr. 12412 din 7 decembrie 2021, pronunţată de Judecătoria Arad, a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a acestei instanţe, invocată din oficiu, şi a fost declinată competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare, în favoarea Judecătoriei Oradea.

În motivare, instanţa a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 719 alin. (1) şi art. 651 alin. (1) C. proc. civ., precum şi aplicabilitatea în speţă a deciziei nr. 20/2021, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în soluţionarea unui recurs în interesul legii potrivit căreia ulterior admiterii cererii de încuviinţare a executării silite, calitatea de instanţă de executare a instanţei care a încuviinţat executarea nu doar că este câştigată, dar şi rămâne aceeaşi pe întreaga durată a procedurii execuţionale.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 147 din 26 ianuarie 2022)

The post Competența instanței de executare. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite appeared first on Universul Juridic.