Prin cererea înregistrată sub nr. x/2021 pe rolul Curţii de Apel Galaţi, secţia I civilă, petentul A. a solicitat, pe calea contestaţiei privind tergiversarea procesului, să se constate că instanţa ce a fost învestită cu soluţionarea unei cereri de completare a deciziei civile nr. 34/R din 27 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. x/2020, şi-a nesocotit obligaţia prevăzută de art. 154 alin. (7) C. proc. civ. (obligaţiile instanţei de judecată privitoare la efectuarea procedurilor de citare) şi cele privitoare la stabilirea unui nou termen de judecată mai scurt decât cel acordat, de aproape 30 de zile.

În motivare, petentul a arătat că obiectul dosarului nr. x/2020, în care s-a pronunţat decizia civilă nr. 34/R din 27 ianuarie 2021, îl reprezintă o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 357/R din 4 decembrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. x/2019.

Prin cererea înregistrată la data de 15.02.2021 pe rolul Curţii de Apel Galaţi, petentul a solicitat completarea deciziei civile nr. 34/R/2021. În cadrul acestei ultimi cereri, completul de judecată nu a respectat obligaţia de a verifica efectuarea procedurilor de citare pentru termenul de judecată din data de 24.03.2021, astfel că s-au încălcat dispoziţiile art. 154 alin. (7) C. proc. civ.. Totodată, la termenul de judecată din data de 24.03.2021, când s-a constatat că nu s-a realizat corect procedura de citare a tuturor părţilor, instanţa nu a acordat un termen mai scurt de judecată, având în vedere obiectul acţiunii-completare hotărâre şi având în vedere că citarea se poate realiza şi prin e-mail.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1566 din 18 august 2021)

The post Competenţa de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului appeared first on Universul Juridic.