1. Prin cererea înregistrată la nr. x/2017 la Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, reclamanta A. a chemat în judecată pârâtul Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia şi a solicitat anularea Deciziei nr. 88/06.01.2017 privind soluţionarea contestaţiei şi a Procesului-verbal de constatare o neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă nr. x, suspendarea executării titlului de creanţă bugetară stabilită prin acest process-verbal.

2. Pârâtul Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia a solicitat chemarea în garanţie a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene – Direcţia Generală Capital Uman şi a solicitat ca, în situaţia în care ar fi obligat la anularea actelor care fac obiectul cererii de chemare în judecată, măsurile dispuse prin hotărâre judecătorească să fie opozabile şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene- Direcţia Generală Capital Uman, inclusiv în ceea ce priveşte suportarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 C. proc. civ., a eventualelor cheltuieli de judecată ce pot fi solicitate de către reclamantă.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 510 din 12 februarie 2018)

The post Cererea de chemare în garanţie. Existenţa unei obligaţii de garanţie sau de despăgubire care revine chematului în garanţie appeared first on Universul Juridic.