Prin cererea înregistrată la 28 decembrie 2017 pe rolul Tribunalului Iaşi, sub număr de dosar x/2017, reclamanţii A., B., C., D., E. şi F., în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, au solicitat obligarea pârâtei la plata următoarelor sume de bani:

– diferenţe salariale restante acumulate începând cu data de 07.04.2012, data intrării în vigoare a Contractului colectiv de muncă din S.R.T. aplicabil în perioada 08.04.2012 – 03.05.2013 şi până la data de 31.12.2014, data expirării Contractului colectiv de muncă din S.R.T. aplicabil în perioada 04.05.2013 – 31.12.2014, rezultate din neaplicarea indicelui anual de creştere a preţurilor de consum la salariul de bază, conform dispoziţiilor art. 102 alin. (1) lit. d) din Contractul colectiv de muncă din S.R.T. aplicabil în perioada 08.04.2012 – 03.05.2013 şi dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Contractul colectiv de muncă din S.R.T. aplicabil m perioada 04.05.2013-31.12.2014;

– actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate pentru perioada situată între data naşterii drepturilor salariate restante şi data plăţii lor efective;

– dobânda legală calculată de la data scadentă a drepturilor salariale restante şi până la data plăţii lor efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 695 din 20 martie 2020)

The post Cerere privind plata sumelor de bani reprezentând diferenţe salariale restante rezultate din neaplicarea indicelui anual de creştere a preţurilor de consum la salariul de bază appeared first on Universul Juridic.