Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Mureş la 21 februarie 2017, sub dosar nr. x/2017, reclamanţii A., B., C., D., E. şi F., în contradictoriu cu pârâţii Tribunalul Mureş, Curtea de Apel Târgu-Mureş, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, au solicitat să se dispună:

– obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale, reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază, în procent total de 18%, precum şi de 7%, începând cu 1 decembrie 2013, precum şi în continuare (pentru reclamanta A., numai până la 16 noiembrie 2016, iar pentru reclamanta F., numai începând cu 18 ianuarie 2016);

– obligarea pârâţilor la plata actualizării în funcţie de rata inflaţiei a diferenţelor salariale de mai sus, calculate începând cu data scadenţei lunare a fiecărei diferenţe şi până la data plăţii integrale a debitului;

– obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariale de mai sus cu adăugarea dobânzii legale, calculate începând cu data scadenţei lunare a fiecărei diferenţe şi până la data plăţii integrale a debitului.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 659 din 17 martie 2020)

The post Cerere privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Respingerea recursului ca inadmisibil appeared first on Universul Juridic.