Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la 10 septembrie 2019, sub nr. x/2019, reclamanta A. a chemat în judecată Tribunalul Neamţ, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să oblige pârâtul:

1. să determine cu exactitate suma de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit (respectiv, perioada 5 august 2016- februarie 2018), fiind încadrată în gradul de handicap accentuat potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap nr. x/05.08.2016 (cu valabilitate de 12 luni), respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. x/18.08.2017 (cu valabilitate de 12 luni), ambele emise de Consiliul Judeţean Neamţ;

2. să rectifice statele de plată aferente acestei perioade;

3. să întocmească declaraţiile rectificative şi, totodată, să le depună la organul fiscal, în vederea restituirii impozitului plătit fără a fi datorat.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 699 din 24 martie 2020)

The post Cerere privind determinarea cu exactitate a sumei de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit, rectificarea statelor de plată aferente acestei perioade și depunerea la organul fiscal în vederea restituirii impozitului plătit fără a fi datorat appeared first on Universul Juridic.