Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal, reclamantul A. a chemat în judecată pârâţii Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea militară nr. 01835 şi Ministerul Apărării Naţionale – Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor, solicitând anularea deciziei nr. 88 din 29 septembrie 2021, anularea deciziei de imputare nr. A1-5144 din 14 iunie 2021, anularea procesului-verbal nr. A1- 6587 din 30 iulie 2021, anularea hotărârii A1-6588 din 30 iulie 2021, ca o consecinţă a anulării deciziei nr. A1-5144 din 14 iunie 2021, exonerarea reclamantului de la plata sumei de 20.690 RON, cu obligarea la restituirea sumelor reţinute cu acest titlu şi suspendarea efectelor deciziei de imputare nr. A -5144 din 14 iunie 2021.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1217 din 18 mai 2022)

The post Cerere privind anularea deciziei de imputare, exonerarea reclamantului de la plata sumei imputate, restituirea sumelor reţinute cu acest titlu şi suspendarea efectelor deciziei de imputare appeared first on Universul Juridic.