Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la 17.09.2020 sub nr. x/2009/a1.39, reclamantul B., în calitate de administrator judiciar al A. S.A. a chemat în judecată pe pârâtul C. solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea actului adiţional la contractul individual de muncă nr. x din 29.07.1976, înregistrat sub nr. x din 19.07.2018, încheiat între A. S.A., în calitate de angajator şi C., în calitate de angajat, anularea actului adiţional la contractul individual de muncă nr. x din 29.07.1976, înregistrat sub nr. x din 25.03.2019, încheiat între A. S.A., în calitate de angajator şi C., în calitate de angajat, anularea oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiţionale la contractul individual de muncă, obligarea pârâtului la plata sumei de 53.100 RON, precum şi modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiţionale.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 428 din 1 martie 2022)

The post Cerere în vederea anulării oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiţionale la contractul individual de muncă şi modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiţionale appeared first on Universul Juridic.