Prin cererea înregistrată sub nr. x/2019 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia I penală, condamnatul A. a formulat, în temeiul dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) raportat la art. 597 din C. proc. pen., contestaţie la executare împotriva Deciziei penale nr. 1167/A din data de 21.09.2018 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2018.

În cererea formulată, condamnatul a arătat că solicită să se observe că, deşi a cerut expres în motivele de apel să se ţină cont de incidenţa dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, instanţa de apel a ignorat aceste dispoziţii legale speciale cu aplicabilitate obligatorie, rămânând astfel definitivă condamnarea inculpatului la pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare, fără a se reindividualiza şi redoza pedepsele la care a fost condamnat de către instanţa de fond, prin aplicarea cauzei de micşorare a pedepsei prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002, intervenită în cursul judecării apelului.

Prin Sentinţa penală nr. 1833 din 3 decembrie 2019 a Tribunalului Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2019, în baza art. 50 din C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. (2) din C. proc. pen., s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 36 din 28 ianuarie 2020)

The post Cauză de micşorare a pedepsei intervenită în cursul judecăţii apelului. Competenţa de soluţionare a cauzei appeared first on Universul Juridic.