Scopul prezentului articol este să prezinte succint elementele teoretice relevante, alături de dificultățile în aplicarea practică a măsurilor de protejare a identității martorului. Astfel, caracteristicile specifice ale fiecărui caz în parte sunt de natură să provoace organele judiciare să interpreteze și să aplice dispozițiile de procedură penală în cel mai eficient mod posibil, fără a încălca drepturile procedurale ale celorlalte părți.

The post Audierea martorului cu identitate protejată – succinte considerații teoretice appeared first on Universul Juridic.