Există aproximativ 400 de referiri la terți în diferite texte din Codul civil, care creează tot atâtea contexte de reglementare. La acestea se adaugă acele contexte în care terții se deghizează sub o altă denumire. Astfel, din articolul de față reiese că raționamentul caracterului general și special al normelor în vigoare rămâne necunoscut pentru specialiștii în domeniu.

The post Au terţii un veşmânt logic comun în Codul civil? appeared first on Universul Juridic.