Privit prin prisma reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, principiului transparenței în activitatea desfășurată în cadrul autorităților publice are o fizionomie juridică proprie, care este analizat în cuprinsul prezentului studiu prin prisma realității sociale și juridice a Republicii Moldova. Autorul studiului prezintă câteva dintre cele mai solide argumente privind utilitatea și importanța unei solide reglementări a acestui principiu.

The post Asigurarea principiului transparenței în activitatea autorităților publice appeared first on Universul Juridic.