Prin Decizia nr. 1293/A din data de 19 noiembrie 2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C. proc. pen. s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelantul revizuent A. împotriva Sentinţei penale nr. 128 din 7 august 2020 pronunţată de Tribunalul Ilfov, în dosarul cu numărul x/2020.

Pentru a se pronunţa în acest sens, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 459 alin. (3) C. proc. pen., cererea de revizuire este admisibilă dacă:

a) a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455;

b) cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) şi (3);

c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale;

d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de revizuire care a fost judecată definitiv;

e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea;

f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. (4).

(4) În cazul în care instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de revizuire.

(5) În cazul în care instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), dispune prin sentinţă respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă.

(6) Când cererea de revizuire a fost făcută pentru un condamnat decedat sau când condamnatul care a făcut cererea ori în favoarea căruia s-a făcut revizuirea a decedat după introducerea cererii, prin excepţie de la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f), procedura de revizuire îşi va urma cursul, iar în cazul rejudecării cauzei, după admiterea în principiu, instanţa va hotărî potrivit dispoziţiilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 40/A din 5 februarie 2021)

The post Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive nesusceptibilă de a face obiectul unei căi de atac ordinare. Apel respins ca inadmisibil appeared first on Universul Juridic.